ޔޫނިއަންގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މަޤާމުތައް:
– ރައީސް އައްޑޫ ކެމްޕަސް ގޮފި
– ހަޒާންދާރު ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (ސިސް)
– ނައިބް ރައީސް (އިތުރުހަރަކާތް) ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސްއެސްއޭ)
– ސެކްރެޓަރީ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސްއެސްއޭ)
– ހަޒާންދާރު ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސްއެސްއޭ)

މިމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާން އެދޭ ދަރިވަރުން 19 މާޗް 2017 ވާ އާދީއްތަދުވަހުގެ 12:00 ގެކުރިން ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތި ލުމަށް އެދޭ ފޯމް ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. ފޯމް ޔޫނިއަންގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

ގޮފިތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 28 މާޗް 2017 ވާ އަންގާރަދުވަހުއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *