ތިންވަނަ އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެމްއެންޔޫގެ ފެކަލްޓީތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މިމުމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފެކަލްޓީތަކުން 16 މާޗް 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރުމަށްފަހު ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ޔޫނިއަންގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މިމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާޗް 31 ން އޭޕްރީލް 1 ހަމައަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯއެވެ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *