އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ވަނަތަކަށް ދިޔަ ދަރިވަރުންނާއި ފެކަލްޓީތައް އިޢުލާންކޮށް އިނާމްދީފައިވަނީ ޔޫނިއަންއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދެމުބާރާތެއްގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށާއި މިއަހަރު ޔޫނިއަންއިން މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރުމަށް އަންގާރަދުވަހު ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައެވެ.

މިހަފްލާގައި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެކިވަނަތަކަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ތައްޓާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ އަލީ ފަވާޒް ޝަރީފެވެ.

ބަލައިގެން ކިޔުމުގެ ބައި

އެއްވަނަ
ފާތިމަތު މަލްދާ މުހައްމަދު – އެފްއެސްއެލް
އަޙްމަދު ޠާލިބް – އެފްއެސްއެލް

ދެވަނަ
ހުމައިދާ ޒާހިރު – އެފްއައިއެސް
ސަމްހާ އަލީ ޒާހިރު – އެފްއައިއެސް

ތިންވަނަ
ހަފްނާ ޝަކީބް – އެފްއެސްސީ

ނުބަލައި ކިޔުމުގެބައި

އެއްވަނަ: ފާތިމަތު މަލްދާ މުހައްމަދު – އެފްއެސްއެލް
ދެވަނަ: ފާތިމަތު ރާސިޔާ – އެފްއެސްސީ
ތިންވަނަ: ފާތިމަތު ސާބިހާ – އެފްއީ

މިމުބާރާތުގެ ދެގޮފިންވެސް އެންމެ މޮޅު ފެކަލްޓީއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *