31Mar 2016

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ ސްޓޫޑަންޓްސް ޔޫނިއަން (އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ދެ ވަނަ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޕީއީ ހޯލުގައި މިރޭ ފެށި މި މުބާރާތުގައި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ އަށް ފެކަލްޓީއަކުން ފިރިހެން އަށްޓީމާއި އަންހެން ހަތް ޓީމް ވާދަކުރެ އެވެ. ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި މިރޭވަނީ އަންހެން ހަތަރު މެޗަކާއި ފިރިހެން މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް […]

05Mar 2016

2016  ވަނަ އަހަރަށް އިންތިހާބު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފިތައް އިފްތިތާހް ކޮށްފިއެވެ. ގޮފިތައް އިފްތިތާހް ކޮށްފައިވަނީ 5 މާރިޗުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ޝަރަފުވެރި މެހެމާނެއްގެ ގޮތުން މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އެޑިޔުކޭޝަން އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝަފީޢު އެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައިވާނީ ގޮފިތަކަށް އިންތިހާބު ކުރެވުނު ދަރިވަރުންނަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ޖުމްލަ 63 ދަރިވަރަކަށް މަޤާމު ހަވާލު ކުރެވިފައިވާއިރު، މީގެ ތެރޭގައި […]

27Feb 2016

ހީލާރސް އިން “ހީލާރސް ވެލްކަމް އިވްނިން 2016” ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  27 ފެބުރުއަރީ ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު 4:00 އިން 6:00 އަށް ހެންވޭރުދަނޑުގައެވެ. މިހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައެންސަސް އަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމާއެކު ފެކަލްޓީގެ ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން އަދި ލެކްޗަރާއިންނާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމެވެ. މިހަރަކާތުގައި ސްޓޯލް ތަކަކަށް ބަހައިލައިގެން އެކިކަހަލަ ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސް […]